Historik

Tommys Vapenverkstad startades av Tommy Andersson 1998. Tommy är född och uppvuxen i Dalstorp, Västra Götaland. 1968 flyttade Tommy till vätterbygden och fick anställning på Husqvarna Vapen. Han fick på vapenfabriken lära sig från grunden alla tempon i framställandet av Husqvarnavapen. I takt med att Husqvarnas vapenproduktion sjönk och grossistverksamheten ökade på företaget ställdes nya krav på vapenreparatörerna.
Tommy som var ung utbildades runt om i Europa hos de vapenfabrikörer vars vapen Husqvarna sålde. Han blev en allround på vapenfabriken. När Husqvarna såldes till HDF-bolagen i Halmstad såg Tommy sin chans att öppna sin egen vapenverkstad.
Så 1998 slogs portarna upp och Tommys Vapenverkstad hade öppnats. Vapenverkstaden växte och luftvapen blev ett nytt inslag i verksamheten. Robert Borgström, bördig från Huskvarna, anställdes 2000 med inriktning på just luftvapen. Idag jobbar han med både krut och luftvapen.
Tommys Vapenverkstad är idag serviceverkstad åt Normark Scandinavia och Sako Sweden.
Tommys Vapenverkstad   Grännavägen 24, 561 34 Huskvarna   Tel. 036-14 22 20, fax 036-14 24 04   tommys.vapenverkstad@tele2.se